Personal

Rektor


Johanna Karlsson


Bitr. rektor


Helena Karlsson - främst inriktad mot förskolan
Mejladresser till våra anställda


fornamn.efternamn@vrenafriskola.se