Hem

 

 

Välkommen till Vrena Friskola!

 

 

Vrena Friskola är en liten skola på landet som erbjuder en lugn miljö i vacker natur.

 

 

 

 

Vår vision är:

 

Vrena Friskola -Lär För Livet-

Miljön på skolan präglas av trygghet och gemenskap, alla barn blir sedda för sin unika person.

 

Lärare, elever och föräldrar visar varandra respekt och tillit. Eleverna i Vrena Friskola känner framtidstro och engagemang för att vara med och bygga vårt globala och hållbara samhälle.

 

Nyfikenhet och glädje utgör en stor drivkraft när färdigheter, förmågor och kunskaper

Lärs för Livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att underlätta samarbetet mellan elever,

föräldrar och skola använder vi ett webbaserat

verktyg, Unikum. Där finns möjigheter att

samarbeta kring mål, planer, dokumentation,

kommunikation och kvalitet i skolan.

 

Här kan du logga in på

UNIKUM

Vrena Friskoleförening en huvudman med god styrning

 

Vrena friskoleförening, en av få huvudmän som klarar skolinspektionens granskningen av hur verksamheten styrs mot nationella mål.

 

Under hösten 2013 och våren 2014 genomfördes Skolinspektionenen en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål. Trettiosex huvudmän geografiskt spridda över landet har granskats och utav dessa är det endast sex stycken som inte fått krav på att vidta åtgärder. Förutom Vrena friskoleförening får ytterligare fyra enskilda och- en kommunal huvudman "godkänt".Bland de trettio huvudmän som fick kritik finns stora kommuner som t.ex. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping såväl som mindre t..ex. Håbo, Grums och Jokkmokk, även hos många fristående huvudmän har utvecklingsområden identifierats.

 

Inspektionen har bl.a. tittat på om huvudmannen har formulerat mål för uppföljningen av skolornas resultat, om de utgår från de nationella mål och riktlinjerna. Den har undersökt om huvudmannen följer upp skolornas resultat och resultatet av vidtagna åtgärder. Vidare hur huvudmännen använder uppföljningar och analyser som en grund för att vidta förbättringsåtgärder.

 

I rapporten ser Skolinspektionen att uppföljning och kvalitetsarbete är bättre i stora skolkoncerner (och Vrena Friskola) än hos många kommunala huvudmän. De upplever att engagemanget är oftast större hos de fristående skolornas styrelser än hos kommunal politikerna.

 

Vrena friskoleförening är mycket stolt över att granskningen visar att föreningen är väl insatt i sin skolverksamhet och över att vara en huvudman med ambitionen att alla elever ska nå de nationella målen.

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Vrena Förskola!

 

 

Från den 1 september 2014 har vi glädjen att även kunna erbjuda platser på Vrena förskola, som övergår från kommunal till fristående verksamhet.

 

 

 

Hos oss är ditt barn i centrum.Våra ledord är:

 

”När jag blir sedd, blir jag trygg, när jag är trygg,

vågar jag möta andra,

när jag möter andra lär jag mig.”

 

 

 

 

 

 

 

Det är väldigt viktigt för oss att det finns tid för möte och samtal med alla barn varje dag! Regelbunden dokumentation och arbetet med portfolio är verktyg som hjälper oss att se barnen. För att alla barn ska bli sedda och kommer till tals delar vi in barnen i mindre grupper.

 

Under läsåret arbetar vi med ett gemensamt projekt på förskolan. Vi utgår ifrån barnens intressen, vilket blir vår röda tråd under året

.